Ανώτερες σπουδές χάρη στην προετοιμασία μίας καθηγήτριας

Μία καθηγήτρια γεωλογίας έκανε το μάθημά της πλήρως προσβάσιμο για μια φοιτήτρια με οπτική αναπηρία φροντίζοντας το απαραίτητο υλικό να μετατραπεί σε Braille ή  κασέτα ήχου για εκείνη πριν την έναρξη του εξαμήνου, περιγράφοντας της μέρη εκπαιδευτικών βίντεο που δεν ακολουθούνταν από ήχο, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα μοντέλα και δείγματα ορυκτών για να κάνει κατανοητές τις έννοιες της υφής και της δομής από όλη την τάξη και επιτρέποντάς της να κάνει απλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για να μάθει όσες πληροφορίες οι συμφοιτητές της μπορούσαν να δουν πάνω στα χρησιμοποιούμενα δείγματα, όπως το χρώμα τους. Η φοιτήτρια όχι μόνο πέρασε το μάθημα, αλλά απέκτησε και θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες συνεχίζοντας τις σπουδές της.

Πηγή:

Asher, P. (2001). Teaching an introductory physical Geology course to a student with visual impairment. Journal of Geoscience Education, 49(2), 166-169. https://doi.org/10.5408/1089-9995-49.2.166.