Συντονιστική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Κουστριάβα

Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Anthony Montgomery

Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δόξα Παπακωνσταντίνου

Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ισαβέλλα Κοτίνη

ΕΔΙΠ 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ευαγγελία Γεωργούλα

Υποψήφια Διδάκτορας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Lisander Isaraj

Υποψήφιos Διδάκτορας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νίκη Μάρκου

Υποψήφια Διδάκτορας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Kατερίνα Γκατζόλα

Υποψήφια Διδάκτορας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας