Απτικές εφαρμογές παρέχουν παρέχουν στους μαθητές με οπτική αναπηρία απτική και κιναισθητική ανατροφοδότηση.

Επιστήμονες δημιούργησαν απτικές εφαρμογές, δηλαδή εφαρμογές που χρησιμοποιούν την αφή για να παρέχουν στους μαθητές με οπτική αναπηρία απτική και κιναισθητική ανατροφοδότηση ενώ μαθαίνουν μαθηματικά και φυσική. Οι εφαρμογές αυτές περιείχαν ήχο ανθρώπινης φωνής, απτική ανατροφοδότηση δηλαδή φυσική ανατροφοδότηση μέσω δονήσεων από το χειριστήριο και γραφικά με υψηλή αντίθεση χρωμάτων. Ο  μαθητής κρατούσε τη λαβή του χειριστηρίου και μπορούσε να τη μετακινήσει προς τρεις κατευθύνσεις, πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά και εμπρός-πίσω, έχοντας την αίσθηση ενός πλήρους τρισδιάστατου χώρου. Ο μαθητής εντόπιζε ένα αντικείμενο στην απτική τρισδιάστατη σκηνή, π.χ. έναν κύλινδρο (για το μάθημα των μαθηματικών) και μπορούσε ταυτόχρονα να αισθανθεί και να διακρίνει μέσω του χειριστηρίου, το μέγεθος, το σχήμα, τη θέση αλλά και την υφή του. Η ανατροφοδότηση αυτή δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πραγματικό στο τέλος της λαβής του χειριστηρίου.

Πηγή:

Murphy, K., Darrah, M. (2015). Haptics-based apps for middle school students with visual impairments. IEEE Transactions on Haptics, 8(3), 318–326. DOI: 10.1109/TOH.2015.2401832