Βοηθητικές συσκευές ακρόασης

Απλές βοηθητικές συσκευές ακρόασης, όπως είναι το μικρόφωνο, χρησιμοποιήθηκαν από επιστήμονες για να μειώσουν την επίδραση της απόστασης και της ηχώς στην ικανότητα των μαθητών με ακουστική αναπηρία να παρακολουθούν το λόγο των διδασκόντων. Ένα απομακρυσμένο μικρόφωνο συνδέθηκε με το βοήθημα ακοής στο αυτί με την καλύτερη ακουστική μέτρηση του κάθε μαθητή χάρη σε ένα μετασχηματιστή και ένα δέκτη που τοποθετήθηκε πάνω στο βοήθημα. Η αποτελεσματικότητα του απομακρυσμένου μικροφώνου δοκιμάστηκε σε διάφορες αποστάσεις με την παρουσία θορύβου και βελτίωσε την ικανότητα των μαθητών να αντιληφθούν την ομιλία – στόχο σε κάθε μία από αυτές.

Πηγή:

Zanin, J., & Rance, G. (2016). Functional hearing in the classroom: Assistive listening devices for students with hearing impairment in a mainstream school setting. International Journal of Audiology, 55(12), 723-729. https://doi.org/10.1080/14992027.2016.1225991