Γάντι μεταφράζει τη νοηματική γλώσσα σε κείμενο και ήχο

Γάντι μεταφράζει τη νοηματική γλώσσα σε κείμενο και ήχο

Η αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας είναι υψίστης σημασίας για να μειωθούν οι φραγμοί επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων με και χωρίς προβλήματα ακοής. Επιστήμονες προτείνουν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) με δυνατότητα αναγνώρισης και επικοινωνίας της νοηματικής γλώσσας χρησιμοποιώντας γάντια με αισθητήρες για τη σύλληψη των κινήσεων του χεριού. Το σύστημα αναγνώρισε με επιτυχία 50 λέξεις και 20 προτάσεις. Τα αποτελέσματα αναγνώρισης της νοηματικής γλώσσας προβάλλονται σε εικονικό περιβάλλον και μεταφράζονται σε κείμενο και ήχο, επιτρέποντας την απομακρυσμένη και αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα με και χωρίς προβλήματα ακοής.

Πηγή:

Wen, F., Zhang, Z., He, T., & Lee, C. (2021). AI enabled sign language recognition and VR space bidirectional communication using triboelectric smart glove. Nature Communications, 12(1), 5378.
https://doi.org/10.1038/s41467-021-25637-w