Εκμάθηση προθέσεων μέσω εικόνων και βίντεο

Επιστήμονες δίδαξαν προθέσεις που δηλώνουν τόπο, όπως πάνω / κάτω, σε μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία. Οι μαθητές φωτογραφήθηκαν αλλά και βιντεοσκοπήθηκαν να τοποθετούν αντικείμενα ή τον εαυτό τους σε θέσεις που αντιπροσώπευαν το νόημα μίας πρόθεσης σε σχέση με διάφορα άλλα αντικείμενα. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν παρουσιάσεις  στο πρόγραμμα PowerPoint της Microsoft με αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν τη φωτογραφία που τους απεικόνιζε να δείχνουν τη ζητούμενη πρόθεση σε μία διαφάνεια που περιείχε άλλες δύο φωτογραφίες. Όταν ένας μαθητής επέλεγε την σωστή φωτογραφία, η παρουσίαση ήταν προγραμματισμένη να προχωρά αυτόματα στην επόμενη διαφάνεια που έδειχνε το αντίστοιχο βίντεο για την πρόθεση αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έδειξαν να κατανοούν καλύτερα τις προθέσεις και να μπορούν να γενικεύουν τις καινούριες γνώσεις τους.

Πηγή:

Mechling, L. C., & Hunnicutt, J. R. (2011). Computer-based video self-modeling to teach receptive understanding of prepositions by students with intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(3), 369-385.