Ενίσχυση των κοινωνικών σχέσων με την χρήση των μέσων επικοινωνίας

Επιστήμονες βοήθησαν  δεκαοκτώ νέους ηλικίας 10-18 ετών με εγκεφαλική παράλυση, σωματική αναπηρία ή επίκτητο εγκεφαλικό τραυματισμό να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις. Οι νέοι έλαβαν εξοπλισμό τεχνολογίας, αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση στο σπίτι τους για την χρήση των μέσων επικοινωνίας, όπως το facebook, το email, το skype και τα μηνύματα. Ακόμη, οι νέοι έμαθαν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και αύξησαν τον αριθμό ατόμων που επικοινωνούσαν διαδικτυακά. Κατάφεραν να κοινωνικοποιηθούν με περισσότερους ανθρώπους, μιλούσαν περισσότερο και πιο συχνά και ήταν πιο σίγουροι στην επικοινωνία τους. Έκαναν αρκετούς νέους διαδικτυακούς φίλους, με τους οποίους ένιωσαν ασφαλείς να επικοινωνούν μέσω των μέσων επικοινωνίας και του διαδικτύου.

Πηγή:

Raghavendra, P., Grace, E., Newman, L., Wood, D., & Connell, T. (2013). ‘They think I’m really cool and nice’: The impact of Internet support on the social networks and loneliness of young people with disabilities. Telecommunications Journal of Australia63(2), 22.1-22.15. https://doi.org/10.7790/tja.v63i2.414