Η αθλητική επικοινωνία βοηθά στην κοινωνικοποίηση ενήλικων αθλητών με νοητική αναπηρία.

Επιστήμονες διερεύνησαν πώς η αθλητική επικοινωνία δηλαδή η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και οι δεξιότητες που αποκτούν οι αθλητές μέσα από τον αθλητισμό βοηθούν στην κοινωνικοποίηση ενήλικων αθλητών με νοητική αναπηρία στην εργασία τους. Οι αθλητές μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνουν πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες που εφαρμόζονται στην εργασία τους, μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε διάφορα εργασιακά καθήκοντα και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση τους. Οι αθλητές μιλούν για την ανάγκη να ακούσουν τους διευθυντές και τους συναδέλφους τους, όπως και τους προπονητές τους. Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά μέσω των αθλητικών τους εμπειριών. Ακόμα και σε φαινομενικά ατομικά αθλήματα, όπως τα υδρόβια, οι αθλητές συνεργάζονται για την επίτευξη των ομαδικών τους στόχων. Η συμμετοχή στον αθλητισμό μαθαίνει στους αθλητές την αξία της σκληρής δουλειάς, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Πηγή:

Dailey, S. L., Alabere, R. O., Michalski, J. E., & Brown, C. I. (2020). Sports experiences as anticipatory socialization: How does communication in sports help individuals with intellectual disabilities learn about and adapt to work? Communication Quarterly, 68(5), 499-519. https://doi.org/10.1080/01463373.2020.1821737