Η επαυξημένη πραγματικότητα ως ένα προσβάσιμο εργαλείο

Η επαυξημένη πραγματικότητα ως ένα προσβάσιμο εργαλείο

Εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας έχουν αναπτυχθεί για άτομα με οπτική αναπηρία. Για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο κάνει τα φυσικά αντικείμενα (όπως έγγραφα, χάρτες, συσκευές, τρισδιάστατα μοντέλα) προσβάσιμα σε  άτομα με οπτική αναπηρία παρέχοντας ηχητική ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγμή που ο χρήστης αγγίζει την τοποθεσία του αντικειμένου. Άλλο παράδειγμα είναι η παροχή απτικο-ακουστικής πρόσβασης σε απτικά έγγραφα, χάρτες και τρισδιάστατα μοντέλα. Αν και το πιο σύνηθες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ενός αντικειμένου ή εγγράφου είναι οι ετικέτες braille (το σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών) πάνω στην επιφάνειά του, αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει ελλείψεις δεδομένου του περιορισμένου χώρου (π.χ. του αντικειμένου) και του ότι ορισμένοι χρήστες δε γνωρίζουν braille. Μια όλο και πιο δημοφιλής εναλλακτική λύση στις ετικέτες braille είναι η χρήση ετικετών ήχου, οι οποίες επιτρέπουν την απτικο-ακουστική εξερεύνηση του αντικειμένου όπου ο χρήστης μπορεί παράλληλα να εξερευνεί την επιφάνεια των αντικειμένων με τα χέρια του.

Πηγή:

Coughlan, J. M., & Miele, J. (2017). AR4VI: AR as an Accessibility Tool for People with Visual Impairments. International Symposium on Mixed and Augmented Reality : (ISMAR) [Proceedings]. IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 2017, 288–292. https://doi.org/10.1109/ISMAR-Adjunct.2017.89