Η προσβασιμότητα στα μέσα μεταφοράς

Η προσβασιμότητα στα μέσα μεταφοράς

Αν και η πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της ποιότητας ζωής,  τα άτομα με αναπηρία συναντούν δυσκολίες. Ως προς την προσβάσιμη μεταφορά, τα άτομα με αναπηρία προτείνουν την παροχή βοήθειας όταν χρειάζεται, την απώλεια (φυσικών) εμποδίων, την πρόσβαση σε καθίσματα και την ύπαρξη καθισμάτων προτεραιότητας για όσους δεν έχουν (επαρκή) όραση, την ευκολία ως προς τη χρήση (π.χ. πολλαπλοί τρόποι για την κράτηση/έκδοση εισιτηρίου), την ανεξαρτησία (π.χ. να μπορούν να πάνε μια βόλτα όποτε, όπως και όπου θέλουν), την εκπαίδευση του προσωπικού μεταφοράς για την υποστήριξη των ατόμων με και χωρίς αναπηρία.

Πηγή:

Lindsay, S. (2020). Accessible and inclusive transportation for youth with disabilities: Exploring innovative solutions. Disability and Rehabilitation, 42(8), 1131–1140. https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1517194