Κοινωνικά ρομπότ στην εκπαίδευση

Ποιοι είναι οι πιθανοί ρόλοι ενός ρομπότ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον; Τα κοινωνικά ρομπότ μπορούν να παρέχουν κοινωνική και εξατομικευμένη υποστήριξη σε μαθητές και να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτές, ως συνομήλικοι μαθητές ή ως ρομποτ-αρχάριοι επιτρέποντας στο μαθητή να αναλάβει το ρόλο του εκπαιδευτή. Για παράδειγμα, ένα μικρό ρομπότ σε συνδυασμό με ένα τάμπλετ αφής βοήθησε παιδιά που δυσκολεύονταν στη γραφή να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες που αφορούσαν στη γραφή ευανάγνωστων γραμμάτων. Συγκεκριμένα, το παιδί γίνεται ο εκπαιδευτής και το ρομπότ ο μαθητής: α) Το παιδί παρουσιάζει στο ρομπότ μια κάρτα που δείχνει μια λέξη, β) το ρομπότ γράφει τη λέξη και ζητάει ανατροφοδότηση, γ) το παιδί παρέχει ανατροφοδότηση για τα γράμματα μέσω επίδειξης και δ) το ρομπότ ανταποκρίνεται στην ανατροφοδότηση μέχρι το παιδί να μείνει ικανοποιημένο. Σε μια άλλη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα αγγλόφωνο ρομπότ σε δημοτικό σχολείο της Ιαπωνίας και μετά από 2 εβδομάδες, μερικά παιδιά βελτιώθηκαν στις δεξιότητες της αγγλικής γλώσσας.

Πηγή:

Belpaeme, T., Kennedy, J., Ramachandran, A., Scassellati, B., & Tanaka, F. (2018). Social robots for education: A review. Science Robotics, 3(21), eaat5954. https://doi.org/10.1126/scirobotics.aat5954