Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Ο πρώτος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας για μαθητές Λυκείου της Ελλάδας και της Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με τίτλο «Εμείς Καινοτομούμε – για τους συμμαθητές μας με αναπηρία», διοργανώνεται από το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τον διαγωνισμό, θέμα του οποίου είναι το «Σχεδιάζω και προτείνω καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμαθητών/συμμαθητριών μου με αναπηρία», υποστηρίζει πλήθος φορέων, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, αλλά και εταιριών όπως η «Γνώμων» και η «Olympia Electronics».

Από τις προτάσεις που θα κατατεθούν, θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται από δύο σημαντικές καινοτομίες. Η πρώτη αφορά τη συμβολή της επιτροπής Μεντόρων, που έχει συσταθεί, για να υποστηρίζει τους μαθητές κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των καινοτόμων σχεδίων/ιδεών τους, μέσω ανατροφοδότησης που θα παρέχεται  κατά τη διάρκεια στοχευμένων τηλεδιασκέψεων που θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε πανελλήνιο επίπεδο. Η επιτροπή Μεντόρων απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστημίων της χώρας με ειδίκευση σε θέματα αναπηρίας και εκπαίδευσης, αλλά και από σημαντικούς εκπροσώπους των επιμελητηρίων, της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας.

Η δεύτερη, εξίσου σημαντική, καινοτομία αφορά στις πληροφορίες που παρέχονται στους μαθητές μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού, όπου πλήθος σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων ενσωματώνονται σταδιακά, τροποποιημένες σε απλοποιημένη γλώσσα, ώστε να είναι πλήρως κατανοητές από τους μαθητές.

«Πρόκειται για μια πρωτοπόρα προσέγγιση της καινοτομίας προς όφελος των νέων με αναπηρία. Οι ίδιοι οι μαθητές θα καταστούν φορείς νεοτερισμού και θα προσφέρουν διαφορετική προοπτική στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμαθητών τους και στη βελτίωση της καθημερινότητας εντός και εκτός του πλαισίου που θέτει το σχολικό περιβάλλον». Αυτό δηλώνει ο εμπνευστής και υπεύθυνος αυτής της δράσης, Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία, καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «ο Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας, δεν φιλοδοξεί να είναι απλά ένας ακόμη διαγωνισμός. Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα “Σχολείο” Γνώσης και Εμπειριών, που θα εισάγει τους νέους μας στην επιστήμη και την καινοτομία. Όλοι οι συνεργάτες στη δράση αυτή, φιλοδοξούμε να τους βοηθήσουμε να πλησιάσουν περισσότερο σε αυτόν το στόχο. Πιστεύω ότι τα οφέλη για τους νέους που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα είναι σημαντικά. Θα βοηθηθούν στο να κατανοήσουν την αξία της καινοτομίας και της προσφοράς που μπορεί να έχει στο κοινωνικό σύνολο, “παντρεύοντας” την επιστήμη με την επιχειρηματικότητα και αποκτώντας έτσι από πολύ νωρίς μια κουλτούρα που γενικότερα απουσιάζει από τη χώρα. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, μαθαίνουν καλύτερα τις ανάγκες των συμμαθητών τους και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία και γίνονται συμμέτοχοι στην προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητάς τους».

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2022, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση πιέζοντας εδώ: Δήλωση Συμμετοχής Σχολικών Μονάδων.

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή επίσης έως την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2022, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, πιέζοντας εδώ: Δήλωση Συμμετοχής.

Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν από τον σύνδεσμο: Οδηγίες Συμμετοχής, ενώ όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: https://inventivestudents.uom.gr/