Ο σχεδιασμός μαθησιακής πλατφόρμας για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων. Για αυτό το λόγο επινοήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (mobile platform) Piccaa για το σχεδιασμό προσωποποιημένων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο/η εκπαιδευτικός αποφασίζει για τα χαρακτηριστικά του χρήστη και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κατόπιν χρήσης της Piccaa, 34 συμμετέχοντες, ηλικίας 4 έως 20 ετών, με Αυτισμό, με Σύνδρομο Down, σύνδρομο Εύθραυστου Χ, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας με νοητική υστέρηση ή με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή αξιολογήθηκαν σε 5 βασικές δεξιότητες (γλωσσικές, μαθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δεξιότητες αυτονομίας). Η χρήση της μαθησιακής πλατφόρμας Piccaa σημείωσε θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων για μαθητές με αναπηρία ή/και ΕΕΑ.

Πηγή:

Fernández-López, Á., Rodríguez-Fórtiz, M. J., Rodríguez-Almendros, M. L., & Martínez-Segura, M. J. (2013). Mobile learning technology based on iOS devices to support students with special education needs. Computers & Education, 61, 77–90. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.09.014