ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ)

OLYMPIA ELECTRONICS

Gnomon Informatics S.A.

MyCompany Projects O.E.