Σχεδιασμός και εφαρμογή βοηθητικού ρομπότ βασισμένου σε μικροελεγκτές για πλοήγηση ατόμων με τύφλωση και μειωμένη όραση

Σχεδιασμός και εφαρμογή βοηθητικού ρομπότ βασισμένου σε μικροελεγκτές για πλοήγηση ατόμων με τύφλωση και μειωμένη όραση.

Σε αυτό το άρθρο γίνεται αναφορά στην κατασκευή ενός ρομπότ βοηθού πλοήγησης για άτομα με οπτική αναπηρία. Το ρομπότ κατασκευάστηκε από φθηνά και αξιόπιστα υλικά, συγκριτικά με επαγγελματικά βιομηχανικά ρομπότ που έχουν αυξημένο κόστος. Ένας μικροελεγκτής Arduino Mega (ATMega2560) χρησιμοποιήθηκε ως επεξεργαστής, αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό εμποδίων, σκαλοπατιών και οπών, ενώ αισθητήρες υπέρυθρων (IR) χρησιμοποιήθηκαν ώστε το ρομπότ να εντοπίζει και να ακολουθεί προκαθορισμένες γραμμές στο έδαφος. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δύο κινητήρες συνεχούς ρεύματος για την πλοήγηση, ένας βομβητής και ένας κινητήρας δόνησης για την ειδοποίηση του χρήστη. Η συσκευή ακολουθεί προκαθορισμένη διαδρομή και όταν συναντάει κάποιο εμπόδιο ειδοποιεί τον χρήστη.

Πηγή:

Noman, A. T., Chowdhury, M. A. M., Rashid, H., Faisal, S. M. S. R., Ahmed, I. U., & Reza, S. M. T. (2017). Design and implementation of microcontroller based assistive robot for person with blind autism and visual impairment. 20th International Conference of Computer and Information Technology (ICCIT). https://doi.org/10.1109/iccitechn.2017.8281806