Τα οφέλη της κολύμβησης

Ερευνητές ανέλυσαν τα οφέλη που έχει η κολύμβηση στην υγεία και την ποιότητα του ύπνου στα άτομα με προβλήματα όρασης διαφορετικών επιπέδων φυσικής κατάστασης. Στη έρευνα συμμετείχαν 30 άνδρες εθελοντές, με προβλήματα όρασης, ηλικίας 16-60 ετών οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: α) μη δραστήριοι, β) σε αυτούς που κολυμπούσαν δύο φορές την εβδομάδα και γ) σε αυτούς που κολυμπούσαν πέντε φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τρίτη ομάδα παρουσίασε καλύτερη ποιότητα ύπνου, καθώς και πιο αποτελεσματικό ύπνο, σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες. Επιπλέον, η πρώτη ομάδα είχε χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με την τρίτη ομάδα στους τομείς της γενικής υγείας, της ζωτικότητας και της κοινωνικής πτυχής. Αποδείχθηκε ότι η συχνότερη σωματική δραστηριότητα (κολύμβηση) έχει θετική επίδραση στην ποιότητα του ύπνου και στην ποιότητα ζωής των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Πηγή:

Pancotto, H. P., Tome, C. A., & Esteves, A. M. (2021). INFLUENCE OF SWIMMING ON SLEEP AND QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS. Revista Brasileira de Medicina do Esporte27, 179-183. https://doi.org/10.1590/1517-869220212702191748