Το κίνητρό μας …

Ακούμε ή διαβάζουμε συχνά για αξιέπαινες προσπάθειες μαθητών, οι οποίες συνοδεύονται από προτάσεις για εφαρμογές σε διάφορα πεδία αιχμής, πολλές από τις οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάποια ευπαθή ομάδα του πληθυσμού και κυρίως με τα άτομα με αναπηρία.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει σίγουρα τη μεγάλη κοινωνική ευαισθησία των νέων μας. Προσπαθούν έμπρακτα να αλλάξουν τον κόσμο και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Σίγουρα αξίζουν ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!

 • Αρκεί όμως αυτό;
 • Είναι ένα μεγάλο μπράβο αρκετό;
 • Μήπως θα ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι εάν βλέπανε κάποια στιγμή οι προτάσεις τους να μετουσιώνονται σε έργα και πράξεις που ικανοποιούν το πραγματικό τους κίνητρο, που δεν είναι η βράβευση αλλά η συνεισφορά στην κοινωνία και στα άτομα με αναπηρία;
 • Και πως θα μπορούσαν να πλησιάσουν περισσότερο σε αυτόν το στόχο τους;
 • Πως θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε;

Σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα, έρχεται να απαντήσει ο Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας, καθώς δεν είναι απλά ένας ακόμη διαγωνισμός. Είναι ένα “Σχολείο” Γνώσης και Εμπειριών, που υποστηρίζει μέσα από ένα σύνολο δράσεων την παροχή στοχευμένης και ουσιαστικής ανατροφοδότησης στους νέους μας. Εισάγουμε τους νέους μας στην επιστήμη και την καινοτομία. Προετοιμάζουμε τους αυριανούς φοιτητές και ερευνητές.

Σημαντικά οφέλη για τους νέους μας …
 • Κατανοούν την αξία της καινοτομίας και της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο.
 • Αποκτούν επιστημονική γνώση πολύ νωρίς στη ζωή τους και μαθαίνουν να τη διαχειρίζονται.
 • Δέχονται ουσιαστική ανατροφοδότηση από αναγνωρισμένους επιστήμονες/ ερευνητές και σημαντικούς εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και της καινοτομίας.
 • Παντρεύουμε την επιστήμη με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα δημιουργώντας, από πολύ νωρίς στους νέους μας, την κουλτούρα που απουσιάζει από τη χώρα.
 • Γνωρίζουν επιστημονικά πεδία που πιθανόν μελλοντικά να αποτελέσουν το αντικείμενο των σπουδών τους ή το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
 • Μαθαίνουν τις ανάγκες των συμμαθητών τους και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία.
 • Γίνονται συμμέτοχοι στην προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.