Υποστηρικτικό εργαλείο για την αναγνωστική δεξιότητα ατόμων με δυσλεξία

Τα άτομα με δυσλεξία μπορούν να βελτιώσουν την αναγνωστική κατανόηση και την αναγνωστική τους ευχέρεια μέσω της χρήσης ενός υποστηρικτικού εργαλείου το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να διαβάζουν καλύτερα σε σύγκριση με τη χρήση ενός λευκού χαρτιού. Άτομα με και χωρίς δυσλεξία κλήθηκαν να διαβάσουν δύο αποσπάσματα κειμένου: το ένα από τα οποία εμφανιζόταν σε μια κοινότυπη σελίδα με άσπρο υπόβαθρο και μαύρα γράμματα και το άλλο σε μια πιο προσβάσιμη σελίδα, παρουσιάζοντας το κείμενο σε γραμματοσειρά που δημιουργήθηκε για τα άτομα με δυσλεξία, σε κρεμ υπόβαθρο και δίνοντας την επιλογή να ακούσουν το κείμενο μέσω μιας λειτουργίας κειμένου σε ομιλία (text to speech), η οποία χρωμάτιζε το μέρος του κειμένου που διαβάζονταν εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες να μη χάνουν το σημείο ανάγνωσης. Τα σωστά σχεδιασμένα υποστηρικτικά εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν τις αναγνωστικές δεξιότητες ατόμων με δυσλεξία.

Πηγή:

Rodriguez-Goncalves, R., Garcia-Crespo, A., Ruiz-Arroyo, A., & Matheus-Chacin, C. (2021). Development and feasibility analysis of an assistance system for high school students with dyslexia. Research in Developmental Disabilities, 111, 103892. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103892