Χρήση iPad για τη βελτίωση μαθηματικών δεξιοτήτων

Οι λειτουργικές μαθηματικές δεξιότητες τεσσάρων εφήβων μαθητών με αυτισμό ή / και νοητική αναπηρία βελτιώθηκαν χάρη στην παρακολούθηση βίντεο σε iPad. Χρησιμοποιώντας μια βιντεοκάμερα και ένα απλό λογισμικό επεξεργασίας βίντεο, επιστήμονες κατέγραψαν τους μαθητές να λύνουν επιτυχώς προβλήματα με ζητούμενο τον υπολογισμό χρημάτων. Στη συνέχεια, οι μαθητές έβλεπαν τα βίντεο με τον εαυτό τους να λύνει προηγουμένως το πρόβλημα έχοντας τη δυνατότητα να πάνε πίσω στο βίντεο για να ξαναδούν κάποιο βήμα ή να πατήσουν παύση και έλυναν ξανά το ίδιο πρόβλημα μιμούμενοι τις ενέργειες του εαυτού τους στην οθόνη. Η παρέμβαση αυτή δε βελτίωσε μόνο την ικανότητα των μαθητών να λύσουν αυτά τα προβλήματα, αλλά και νέα παρόμοιας δυσκολίας σε βάθος χρόνου.

Πηγή:

Burton, C. E., Anderson, D. H., Prater, M. A., & Dyches, T. T. (2013). Video self-modeling on an iPad to teach functional math skills to adolescents with autism and intellectual disability. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 28(2), 67-77. https://doi.org/10.1177/1088357613478829.