Τεχνολογία 3D στην Τάξη

Κορεάτες επιστήμονες χρησιμοποίησαν εκτυπωτές 3D με σκοπό να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με οπτική αναπηρία με τη συνδρομή των δασκάλων τους. Οι επιστήμονες αξιοποίησαν το σχεδιασμό με τη βοήθεια του υπολογιστή για να συνθέσουν δεδομένα τα οποία περιέγραφαν με ακρίβεια τη γεωμετρία και το μέγεθος των αντικειμένων που θα εκτύπωναν με βάση εικόνες από το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας. Αφού τα μοντέλα παράχθηκαν με τη βοήθεια των εκτυπωτών 3D, οι επιστήμονες τα τελειοποίησαν λειαίνοντας τα και εξασφαλίζοντας πως θα είναι ασφαλή για χρήση από τους μαθητές. Τα παραγόμενα μοντέλα περιελάμβαναν 11 ιστορικούς χάρτες και 27 κειμήλια και βελτίωσαν την ικανότητα των μαθητών τόσο να κατανοήσουν όσο και να απομνημονεύσουν το μάθημα.

Πηγή:

Jo, W., Hee I, J., Harianto, R. A., So, J. H., Lee, H., Lee, H. J., & Moon, M.-W. (2016). Introduction of 3D printing technology in the classroom for visually impaired students. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110(2), 115-121. https://doi.org/10.1177/0145482X1611000205