Αισθητήρας χρόνου-πτήσης (Timeofflight sensor) σε σχεδιασμό συστήματος ανάγνωσης βιβλίων για άτομα με οπτική αναπηρία

Σε αυτή την έρευνα δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώστη βιβλίων για άτομα με οπτική αναπηρία. Η συσκευή αυτή τους προσφέρει την ελευθερία να διαβάσουν οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο από την άνεση και ησυχία του σπιτιού τους ή του γραφείου τους. Η συσκευή αυτή είναι στην πράξη ένας οικονομικός και φορητός αναγνώστης βιβλίων και αποτελείται από έναν αισθητήρα χρόνου πτήσης σε μια κάμερα CCD υψηλής ανάλυσης. Οι εικόνες που καταγράφει η συσκευή εισάγονται σε ξεχωριστό πρόγραμμα αναγνώρισης χαρακτήρων κάνοντας έτσι το βιβλίο ψηφιακό και προσβάσιμο.

Πηγή:

Galarza, L., Martin, H., & Adjouadi, M. (2018). Time-of-Flight Sensor in a Book Reader System Design for Persons With Visual Impairment and Blindness. IEEE Sensors Journal, 18(18), 7697–7707. https://doi.org/10.1109/jsen.2018.2859772