Προσβάσιμη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Επιστήμονες δημιούργησαν ένα σύστημα που επιτρέπει την αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το σύστημα αποτελείται από ένα προσωπικό ψηφιακό οδηγό (PDA) που κρατά ο χρήστης, σταθερούς σταθμούς βάσης με Wi-Fi και μεγάφωνα που τοποθετούνται στις στάσεις των λεωφορείων και επικοινωνούν με τη φορητή συσκευή του χρήστη και ένα κεντρικό σύστημα που μεταφέρει πληροφορίες από τα λεωφορεία της γραμμής στους σταθμούς βάσης των στάσεων. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις γραμμές των λεωφορείων που περνούν από τη στάση στην οποία βρίσκεται, για τις στάσεις που αυτά κάνουν αδρομερώς ή λεπτομερώς, για προσωρινές αλλαγές στη γραμμή λόγω έργων αλλά και για έκτακτες αλλαγές λόγω απεργίας ή ατυχήματος.

Πηγή:

Baudoin, G., Venard, O., Uzan, G., Rousseau, A., Benabou, Y., Paumier, A., & Cesbron, J. (2005). The RAMPE project : Interactive, auditive information system for the mobility of blind people in public transports.  https://perso.esiee.fr/~baudoing/pdf/baudoin2005-itst.pdf.