Ανάπτυξη φαντασίας, μαθηματικής και λογικής σκέψης

Επιστήμονες εστίασαν στην ανάπτυξη της φαντασίας, της μαθηματικής και της λογικής σκέψης σε μαθητές με προβλήματα όρασης μέσα από προηγμένα προγραμματιζόμενα ρομποτικά βοηθήματα όπως το Ozobot. Αρχικά δημιούργησαν χάρτες δηλαδή επιφάνειες για να λειτουργούν τα ρομπότ προσαρμοσμένες στην αφή. Οι χάρτες αυτοί συμπληρώθηκαν με κατάλληλες εικόνες/ σύμβολα και πάνω τους τοποθετήθηκαν λευκά τετράγωνα. Στόχος της δραστηριότητας ήταν τα άτομα με προβλήματα όρασης να χρωματίσουν αυτά τα τετράγωνα με κατάλληλα χρώματα και να ολοκληρώσουν τη διαδρομή έτσι ώστε το ρομπότ να φτάσει στο στόχο. Με τη βοήθεια των Ozobots, οι μαθητές μπόρεσαν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη λογική και την υπολογιστική τους σκέψη. Ήταν μια διασκεδαστική δραστηριότητα μέσα από την οποία έμαθαν τα βασικά του προγραμματισμού και της ρομποτικής.

Πηγή:

Spinarova, G., & Vachalova, V. (2021). DIGITAL TECHNOLOGY AS SUPPORT OF COGNITIVE PROCESSES OF PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS. In SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (Vol. 3, pp. 195-204). DOI:10.17770/sie2021vol3.6370