Σύστημα αυτόματης ανάγνωσης

Ερευνητές δημιούργησαν ένα νέο διαδικτυακό σύστημα το οποίο διευκολύνει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό με αυτόματη ανάγνωση, ειδικά προσαρμοσμένο στην εκπαίδευση Τσέχων μαθητών με προβλήματα όρασης. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει τεχνολογίες ομιλίας και γλώσσας και μετατρέπει το περιεχόμενο αυτόματα σε ομιλία στα μαθήματα των μαθηματικών και της φυσικής. Το σύστημα σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να διαχειρίζονται το διδακτικό υλικό αλλά και να επιτρέπει στους μαθητές να δουν και να ακούσουν τις αναγνωσμένες φόρμες αυτών των εγγράφων διαδικτυακά. Το σύστημα αξιολογήθηκε από 41 μαθητές ηλικίας 12 έως 14 ετών και τρεις δασκάλους ενός σχολείου για μαθητές με προβλήματα όρασης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τη θετική συνεισφορά του συστήματος.  Οι μαθητές προτίμησαν το σύστημα αυτό από τα έντυπα σχολικά βιβλία καθώς συνδυάζει την ακουστική με την οπτική αντίληψη.

Πηγή:

Matoušek, J., Krňoul, Z., Campr, M., Zajíc, Z., Hanzlíček, Z., Grůber, M., & Kocurová, M. (2020). Speech and web-based technology to enhance education for pupils with visual impairment. Journal on Multimodal User Interfaces14(2), 219-230.

https://doi.org/10.1007/s12193-020-00323-1