Σχετικές Δημοσιεύσεις

Σχετικές Δημοσιεύσεις2021-10-14T09:48:19+00:00

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Ο σχεδιασμός μαθησιακής πλατφόρμας για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο σχεδιασμός μαθησιακής πλατφόρμας για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) [...]

Υποστηρικτικό εργαλείο για την αναγνωστική δεξιότητα ατόμων με δυσλεξία

Υποστηρικτικό εργαλείο για την αναγνωστική δεξιότητα ατόμων με δυσλεξία Τα άτομα με δυσλεξία μπορούν να βελτιώσουν την αναγνωστική κατανόηση και [...]

Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους για μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία

Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους για μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία Οι τεχνολογίες νέφους (cloud technologies) – δηλαδή η διάθεση υπολογιστικών πόρων μέσω διαδικτύου [...]

Κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών με και χωρίς Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών με και χωρίς Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος Έφηβοι με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση [...]

Δημιουργία μεντορικών σχέσεων για μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα

Δημιουργία μεντορικών σχέσεων για μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα Η περιθωριοποίηση των μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στο σχολικό χώρο [...]

Go to Top